HỆ THỐNG XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN
Dành cho thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Hướng dẫn sử dụng:
- Để kiểm tra thông tin xác nhận nhập học, thí sinh nhập số báo danh vào ô tương ứng (ví dụ SBD là: 33002457), sau đó click vào nút Kiểm tra xác nhận nhập học.
- Để xác nhận nhập học, thí sinh nhập số báo danh và mã vạch vào các ô tương ứng (ví dụ SBD là: 33002457; mã vạch là: 234131901546), sau đó click vào nút Xác nhận nhập học để tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến.

Lưu ý:
Để xác nhận nhập học thành công, thí sinh phải nhập chính xác số báo danhmã vạch ghi trong Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Nhập số báo danh (trong kỳ thi TN THPT):  
Nhập mã vạch (12 chữ số dưới mã vạch):  
Xác nhận lại mã vạch  (nhập lại mã vạch):  
THÔNG TIN XÁC NHẬN NHẬP HỌC CỦA THÍ SINH
 
Họ tên: Label
Ngày sinh: Label
Số báo danh: Label
Số CMND/CCCD: Label
Trúng tuyển trường: Label
Trúng tuyển ngành: Label
Mã vạch xác nhận nhập học: Label
Tình trạng xác nhận: Label
 
THÔNG TIN XÁC NHẬN NHẬP HỌC CỦA THÍ SINH
 
Họ tên: Label
Ngày sinh: Label
Số báo danh: Label
Số CMND/CCCD: Label
Trúng tuyển trường: Label
Trúng tuyển ngành: Label
Mã vạch xác nhận nhập học: Label
Tình trạng xác nhận: Label
 
© Copy right: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
Điện thoại: 02343.828493
Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn