TRA CỨU KẾT QUẢ NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
(Đối với thí sinh xét điểm thi TN THPT kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ của Trường Đại học Y - Dược)

Chọn, nhập thông tin tra cứu

Chọn năm tuyển sinh
Chọn đợt xét tuyển
Nhập thông tin tra cứu
- © Copy right: Tổ Tuyển sinh và Khảo thí
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 02343.828493
- Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn
- Đang truy cập: 393
Địa chỉ trang Fangage:
- Đại học Huế
- Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên
- Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Tỉnh TTH
- Tổng truy cập: 243487