LẤY LẠI MẬT KHẨU

Nhập số CCCD của thí sinh, sau đó click vào nút Lấy lại mật khẩu, tài khoản và mật khẩu của thí sinh sẽ được gửi về địa chỉ Email mà thí sinh đã đăng ký khi tạo tài khoản.

Label

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG


Chỉ tạo tài khoản khi chưa có tài khoản
- © Copy right: Tổ Tuyển sinh và Khảo thí
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật:  02343.828493
- Đang truy cập: 3
 Địa chỉ trang Fanpage
- Đại học Huế
- Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên
-  Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Tỉnh TTH
- Tổng truy cập: 585621