CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU TRỰC TUYẾN
CHỌN CHỨC NĂNG CẦN THỰC HIỆN


CHỌN LOẠI HỒ SƠ CẦN KIỂM TRA

Lưu ý:

- Thí sinh phải nhập chính xác thông tin hồ sơ ĐKXT hoặc hồ sơ ĐKDT để đảm bảo việc xét tuyển được chính xác (đặc biệt là các mục Số CCCD, Khu vực ưu tiên, Đối tượng ưu tiên và điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển). Thí sinh chị trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin do thí sinh đăng ký.

- Thí sinh được miễn lệ phí xét tuyển. Lệ phí dự thi năng khiếu là 320.000 đồng/01 thí sinh. Thí sinh nộp lệ phí dự thi năng khiếu về tài khoản của Đại học Huế (Số tài khoản:0161001743209, tên tài khoản: Đại học Huế, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, nội dung chuyển khoản: Số CMND/CCCD, Họ tên, ngày sinh của thí sinh).

- Mọi thắc mắc thí sinh có thể liên hệ Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế. Số điện thoại: 02343.828493, 02343.898983 để được giải đáp kịp thời.

Đăng nhập hệ thống
 
ĐĂNG NHẬP
(Sửa hồ sơ, thay đổi thứ tự nguyện vọng, thêm nguyện vọng xét tuyển hoặc sửa điểm các môn)

thông tin đăng nhập

Nhập tài khoản:
Nhập mật khẩu:
Lưu ý: Tài khoản và mật khẩu chính là số CCCD của thí sinh
Đăng ký xét tuyển
 
CHỌN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

- © Copy right: Tổ Tuyển sinh và Khảo thí
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 02343.828493
- Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn
- Đang truy cập: 87
Địa chỉ trang Fangage:
- Đại học Huế
- Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên
- Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Tỉnh TTH
- Tổng truy cập: 63093