TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Năm TS:  Phương thức TS:  Đợt XT:
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN
Trường:  Ngành:  
TrườngMã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn trúng tuyển
DHS 7140201 Giáo dục Mầm non 21
DHS 7140202 Giáo dục Tiểu học 24
DHS 7140202TA Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh) 24
DHS 7140204 Giáo dục công dân 24
DHS 7140205 Giáo dục Chính trị 24
DHC 7140206 Giáo dục Thể chất 18
DHS 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 24
DHS 7140209 Sư phạm Toán học 24
DHS 7140209TA Sư phạm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) 24
DHS 7140210 Sư phạm Tin học 24
DHS 7140210TA Sư phạm Tin học (đào tạo bằng tiếng Anh) 24
DHS 7140211 Sư phạm Vật lí 24
DHS 7140211TA Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng tiếng Anh) 24
DHS 7140212 Sư phạm Hóa học 24
DHS 7140212TA Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) 24
12345678
© Copy right: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
Điện thoại: 02343.828493
Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn
>