PHẦN NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ ĐKXT
   Họ tên: Năm tốt nghiệp:
   Giới tính:    Ngày sinh:   Đối tượng (ĐTUT):  Nếu không có ĐTUT thì không chọn.
   Dân tộc:    CMND:      Khu vực (KVUT):  Phải chọn chính xác Khu vực ưu tiên.
   Tỉnh: Điện thoại liên lạc:
   Huyện: Email:
   Hộ khẩu: Địa chỉ liên lạc:

PHẦN NHẬP THÔNG TIN NGUYỆN VỌNG ĐKXT (KHÔNG GIỚI HẠN SỐ NGUYỆN VỌNG)
   Trường đăng ký: ĐTB học kỳ I năm 11: Môn 1:  Môn 2:  Môn 3:
   Ngành đăng ký: ĐTB học kỳ II năm 11: Môn 1:  Môn 2:  Môn 3:
   Tổ hợp xét tuyển: ĐTB học kỳ I năm 12: Môn 1:  Môn 2:  Môn 3:
   Thứ tự nguyện vọng:  Nguyện vọng sẽ tự động tăng dần Ghi chú: - Điểm trung bình hai học kỳ năm 11 và học kỳ I năm 12 của môn 1, môn 2, môn 3 chính là điểm trung bình của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển được chọn.
Lưu ý: - Thí sinh phải nhập chính xác thông tin hồ sơ ĐKXT cũng như nguyện vọng ĐKXT. Khi đã khóa hồ sơ để xét tuyển thì thí sinh không được thay đổi nữa.
           -  Số CMND của thí sinh sẽ được dùng làm tài khoản đăng nhập kiểm tra hồ sơ, thay đổi nguyện vọng, ...Vì vậy, thí sinh phải nhập thật chính xác số CMND.
           -  Điểm xét tuyển phải nhập chính xác theo học bạ. Nếu thí sinh nhập sai điểm thì kết quả xét tuyển của thí sinh sẽ bị hủy (nếu trúng tuyển) khi làm thủ tục nhập học (sẽ có bước kiểm tra học bạ khi thí sinh làm thủ tục nhập học).
- © Copy right: Tổ Tuyển sinh và Khảo thí
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 02343.828493
- Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn
- Đang truy cập: 521
- Đại học Huế
- Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên
- Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Tỉnh TTH
- Tổng truy cập: 88837