HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU
   Trường dự thi:   Địa điểm thi:  Chỉ áp dụng cho khối V  
   Khối thi:  Ngành:
   Tổ hợp môn thi:
   Họ tên:
   Giới tính:    Ngày sinh:  
   Dân tộc:    CMND:     
   Tỉnh:
   Huyện:
   Hộ khẩu:
   Năm tốt nghiệp:  
   Đối tượng:  Không có đối tượng thì để trống
   Khu vực:
   Điện thoại liên lạc:  
   Địa chỉ Email:  
   Địa chỉ liên lạc:
   
- © Copy right: Tổ Tuyển sinh và Khảo thí
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 02343.828493
- Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn
- Đang truy cập: 62
- Đại học Huế
- Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên
- Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Tỉnh TTH
- Tổng truy cập: 538384