HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU
   Trường dự thi:               
   Khối thi:  Ngành:
   Tổ hợp môn thi:
   Họ tên:
   Giới tính:    Ngày sinh:  
   Dân tộc:    CMND:     
   Tỉnh:
   Huyện:
   Hộ khẩu:
   Năm tốt nghiệp:
   Đối tượng:
   Khu vực:
   Điện thoại liên lạc:
   Địa chỉ Email:  
   Địa chỉ liên lạc:
   
© Copy right: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
Điện thoại: 02343.828493
Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn